Monday, 1 December 2014

Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia

4 aspek tingkat sistem pendidikan negara


Kenyataan Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah yang bertitah semasa merasmikan Persidangan Antarabangsa Pendidikan Untuk Semua di Hotel Legend telah menggariskan empat aspek utama sistem pendidikan yang memerlukan perhatian khusus demi memenuhi keperluan ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi.

Titah baginda, keempat-empat aspek berkenaan ialah kurikulum, sistem penilaian, strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta bahasa Inggeris.

PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA DENGAN BEBERAPA NEGARA:

Di Singapura, sekolah memang dibiarkan bising dan guru akan memberi peluang satu persatu kepada muridnya untuk bercakap. Sedangkan Ia berbeza di Malaysia. Perspektif masyarakat mengatakan sekolah yang senyap itulah sekolah yang terbaik. Guru akan meminta muridnya senyap daripada membuat bising. Dengarnya lunak namun kita membentuk persekitaran tidak normal kepada murid. Pengalaman Dr. Roseli ketika berada di Singapura.

• Seramai 70 peratus rakyat Singapura yang cerdik pandai akan dijadikan guru di sekolah menengah dan rendah. Dasar pendidikan oleh pemerintah Singapura ini adalah untuk masa depan anak bangsanya. Kini, untuk menaikkan taraf pendidikan Universiti National of Singapore, pemerintah republik itu menawarkan gaji yang lumayan kepada pensyarah pakar seluruh dunia untuk berkhidmat di universiti itu. IPTA di Malaysia bagaimana?

Di Amerika Syarikat, jika anak anda bersekolah tadika di sana, anda akan menemui guru yang berada di bidangnya. Jika seorang guru meminta membuat karangan berkaitan seorang polis, Pegawai Polis akan datang ke tadika dan berkongsi cerita tentang pengalaman dan bidang tugasnya. Begitu juga apabila murid diminta membuat cerpen berkaitan perubatan, seorang doktor pakar akan memberikan syarahan. Pembinaan akademik, intelek, sahsiah pelajar akan dibentuk melalui persekitaran pembelajaran seperti ini. Ia berlainan di Malaysia, seorang guru Bahasa Malaysia, dialah pegawai bomba, polis, doktor, peniaga untuk memberikan maklum pada anak muridnya.

Di United Kingdom, apabila anak anda ingin belajar berkaitan elektron, sekolah akan pergi ke muzium untuk memberikan peluang kepada muridnya untuk melihat sendiri bagaimana electron dicipta, Thomas Anderson mencipta lampu seterusnya kepada penciptaan electron terkini mengunakan radioaktif berkuasa nano. Praktikaliti pembelajaran yang tidak hanya menggunakan lisan membantu potensi pelajar untuk mengetahui sesuatu ilmu. Jika anda ingin belajar kimia, akan dihantar anda ke makmal kimia yang lengkap melihat prosesnya bukan sekadar lisan di dalam kelas sahaja.


• Pendidikan yang hanya berorientasikan intelek dengan menjadikan peperiksaan sebagai nilai indikator merupakan satu lagi falsafah pendidikan negara Malaysia yang tidak seimbang. Ini diakui apabila hanya nilai intelek sahaja yang ditekankan. Hanya A sahaja menjadi target guru dan murid-muridnya. Nah, akhirnya kita hanya dapat melahirkan muridnya yang membangun daripada sudut intelek, tetapi rendah daripada sudut pembangunan diri, sahsiah, potensi dan kemahiran.

• Modus operandi pendidikan negara yang memerlukan guru menghabiskan sillibus hingga akhir tahun menyebabkan murid terpaksa mengikuti satu-persatu sistem yang dimana walaupun hakikatnya murid boleh pergi jauh daripada itu. Contohnya, di sekolah Cina jika anda pelajar darjah 2, anda akan mempelajari buku teks darjah 3. Begitulah seterusnya, jika anda tingkatan 5 semua muridnya akan mempelajari buku teks tingkatan 6!. Itulah gaya sekolah cina memandaikan anak bangsanya.

Guru Akan Jadi Profesion Berprestij & Elit di Malaysia. Beban Guru Diringankan?

Rangka-Tindakan-Pendidikan-Malaysia
Kami sangat bersetuju jikalau hanya guru yang benar-benar berkualiti dan benar-benar berkelayakan sahaja dipilih. Jangan tangkap muat sahaja. Jatuh, bangun sesebuah negara terletak dan bergantung harap kepada kerangka dasar pendidikan negara yang berkualiti dan paling penting tidak hanya menjanjikan “bulan dan bintang” semata yang mana diharapkan pelaksanaanya juga sehebat cadangannya.
Cuma kami berharap cadangan untuk meringankan tugas guru menjadi kenyataan. Sebab dah selalu dah dengar cadangan seperti ini. Pokok pangkalnya buat dasar biarlah pelaksanaan benar-benar berkesan.
Gambar di atas menunjukkan aspirasi sistem/ ciri yang diperlukan oleh murid, urutan anjakan paradigma, dan anjakan utama untuk transfomasi sistem.

11 Anjakan dalam Pembangunan Pendidikan 2013-2025

Ringkasan Eksekutif

Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem pendidikan negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu. Kerajaan telah mengambil keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan berdasarkan standard pendidikan antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi negara, dan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Dalam tempoh 11 bulan pelaksanaan kajian, Kementerian telah memperoleh input daripada pelbagai sumber seperti laporan penyelidikan yang dijalankan oleh pakar pendidikan dari UNESCO, Bank Dunia, OECD, dan enam Institusi Pengajian Tinggi Awam.

Kajian ini juga melibatkan penyertaan pemimpin sekolah, guru, ibu bapa, orang ramai dan murid di seluruh negara. Dokumen awal Pelan Pembangunan Pendidikan telah dibangunkan bagi menilai prestasi semasa sistem pendidikan Malaysia dengan mengambil kira secara objektif pencapaian lampau dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan ini melakarkan visi sistem pendidikan dan murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada masa depan.

Pelan ini juga mencadangkan 11 anjakan strategik dan operasi yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian bagi mencapai visi yang dihasratkan. Usaha yang telah dirangka dan akan dilaksanakan untuk mentransformasi sistem pendidikan negara diharap dapat difahami dengan jelas oleh masyarakat keseluruhannya. Kementerian akan mendapatkan maklum balas tentang laporan awal pelan ini daripada seluruh komuniti sebelum laporan akhir pelan ini dihasilkan pada Disember 2012.

11 Anjakan dalam Pembangunan Pendidikan 2013-2025


 • Anjakan 1: Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
 • Anjakan 2: Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
 • Anjakan 3: Melahirkan rakyat malaysia yang menghayati nilai.
 • Anjakan 4: Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
 • Anjakan 5: Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
 • Anjakan 6: Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
 • Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
 • Anjakan 8: Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian.
 • Anjakan 9: Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
 • Anjakan 10: Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
 • Anjakan 11: Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

Maklumat lanjut, sila rujuk Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2015, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Contoh Naskah Teks Pidato Bertema Pendidikan Indonesia

 
Contoh Naskah Teks Pidato Bertema Pendidikan - Kali ini SAM Berita masih akan membahas tentang Pidato, setelah kemarin menerbitkan artikel dengan judul Contoh Pidato Tentang Kesehatan, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Pendidikan.

Langsung saja disini kita akan menampilkan beberapa Contoh Pidato Tentang Pendidikan :


 Contoh Naskah Teks Pidato Pentingnya Pendidikan Moral
Assalamualaikum wr wb, 
Bapak/ ibu guru beserta teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah Yang  Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul ditempat ini, saya ucapkan banyak terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul “Pentingnya Pendidikan Moral”. 
Bapa ibu guru beserta teman-teman yang saya cintai,
Sebelumnya pasti Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah bagian terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kita dapat melanjutkan kehidupan bernegara, terlebih mempertahankan martabat bangsa di mata internasional.
Sebuah bangsa dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut maju dan dapat mengelola SDM dan SDA dengan baik untuk kesejahteraan warganya. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan bersama oleh berbagai pihak demi memajukan pendidikan Indonesia.
Namun demikian, membekali generasi masa depan dengan iptek saja tidaklah memadai guna melanjutkan bahkan memajukan kehidupan bangsa. Mereka perlu mendapatkan pendidikan moral yang membentuk generasi penerus bangsa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jujur dan bertanggung jawab. Pendidikan moral inilah salah satu modal untuk memperbaiki kondisi bangsa.
Bapa ibu guru beserta teman-teman yang saya cintai,
Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Selain itu, rusaknya etika juga bisa karena terlalu terlena dengan tayangan televisi ataupun hiburan-hiburan yang kurang mendidik.
Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan pembinaan moral terutama dari keluarga dan pihak sekolah. Hal ini tercermin dari berita yang mengungkap bahwa warung internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama. Akan tetapi, ternyata sebagian pengunjung tersebut –termasuk siswa SD dan SMP– tidak menggunakan fasilitas internet dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak menggunakannya untuk mencari informasi atau mempelajari hal-hal yang positif, tetapi menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang negatif, seperti pornografi. Tentu fakta ini sangat meresahkan banyak pihak, terutama bagi para orang tua dan guru. Sedangkan fakta tentang runtuhnya etika kejujuran yang dikhawatirkan akan terus berlanjut, sudah menjadi berita yang tak asing lagi didengar, seperti : korupsi, penyuapan, hilangnya supremasi hukum, dsb.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita, terutama para orang tua dan pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi masa depan bangsa. Tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi yang lebih penting pendidikan moral dan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta agar generasi penerus bangsa berkepribadian luhur dan memiliki idealisme tinggi. Dengan demikian, kemajuan dan kesejahteraan bangsa diharapkan dapat segera terwujud.
Rekanku semua yang saya banggakan,
Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dala penyampaiannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Akhirul kata, wassalamualaikum wr wb.


Contoh Naskah Teks Pidato Pendidikan Tentang Internet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Bapak ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnyalah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun.

Hadirin yang berbahagia, di zaman globalisasi sekarang ini kita seakan semakin dimanjakan oleh teknologi yang semakin canggih. Meskipun kita mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, namun kemudahan-kemudahan itulah yang kadang justru membawa dampak buruk bagi kita.

Marilah sejenak kita melihat kehidupan disekitar kita yang semakin terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Saya beri contoh saja internet, teknologi ini sekarang semakin mudah diakses oleh siapapun baik tua ataupun muda. Jika kita mau berpikir lebih terbuka, sebenarnya ada sejuta manfaat yang bisa kita peroleh dari internet. Contohnya saja kita bisa mendapatkan banyak informasi, komunikasi yang semakin mudah, bahkan telah banyak orang yang menjadi kaya karena internet. Namun sayangnya banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi internet ini, contohnya saja semakin maraknya pornografi, penipuan, pembajakan, dan masih banyak lagi.

Internet juga menjadi salah satu gerbang masuknya budaya-budaya asing yang kadang tidak sesuai dengan budaya kita. Kita bisa lihat generasi muda kita yang sudah semakin teracuni oleh budaya barat yang sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia sebagai negeri timur yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan. Kita bisa lihat pemuda-pemuda kita yang sepertinya sangat bangga mengenakan pakaian-pakaian yang serba minim yang sebenarnya tidak sopan menurut budaya kita.

Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, kita harus pandai-pandai menyaring segala hal yang kita dapat di era globalisasi sekarang ini. Budaya asing sebenarnya tak semuanya buruk, namun kita harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih atas perhatian hadirin. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan hadirin.

Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.


Contoh Pidato Singkat Bahasa Indonesia Bertema Pendidikan
Assalamu Alaikum warahmatullahi Wabarakatu

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Perbaikan kualitas bangsa harus ditempuh dan terutama melalui pendidikan. Pendidikan itu proses yang panjang, yang tak henti-hentinya untuk mencapai satu tujuan dan terbuka untuk menerima ide-ide dan konsep-konsep baru. Itu makna pendidikan, sehingga suatu saat hasil dari pendidikan itulah yang akan menumbuhkan budaya baru dengan manusia yang cerdas.

Selama manusianya cerdas maka ia mempunyai kebijakan dan kebajikan dalam jiwanya. Barulah setelah itu dia mampu menguasai sains dan teknologi. Budaya baru itulah yang menjadi kontra budaya yang kemudian masuk ke dalam tatanan menjadi masyarakat (budaya) alternatif yang akan dipilih oleh bangsa ini.

Semuanya melalui pendidikan yang tertata rapi: pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bajik dan bijak, dan menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa Indonesia menjadi Indonesia baru.

Hal ini tampaknya akan menjadi ”momok” bagi pendidikan di Indonesia. Belum lagi persoalan kekurangan tenaga pendidik terselesaikan, masalah sarana pendidikan yang tidak memadai muncul, dan menyusul persoalan mahalnya biaya pendidikan.

Kita masih merasa sebagai bangsa yang tertinggal dalam berbagai hal dibandingkan dengan bangsa lain. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk mencerdaskan bangsa adalah dengan meningkatkan pendidikan demi untuk menjadikan bangsa yang cerdas melalui sistem pendidikan nasional yang menyeluruh dan terencana.

Namun untuk menuju ke arah itu, jalan yang ditempuh sangat panjang dan berliku karena persoalan pendidikan sangat terkait dengan faktor lain, termasuk masalah ekonomi, keamanan dan masalah sosial lainnya. Para guru pun diharapkan mulai mengubah cara belajar kepada siswa. Para guru pun tidak boleh lagi memberikan tekanan kepada siswa seperti pelajaran menghafal dan memberikan soal pilihan ganda (multiple choice) karena bisa berdampak pada pembentukan kepribadian.

Peran pendidikan, sebagai sarana pemberdayaan, harus secara sadar menyiapkan peserta didik dalam kehidupan masyarakat baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pemberdayaan hanya mempunyai makna jika proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan.

Oleh karena itu, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri dan para pendidik mengajar siswa untuk hidup dalam harmoni dengan menghargai adanya perbedaan.

Ke depannya, sistem pendidikan harus berubah dari instruksional menjadi motivasional berprestasi, berkreasi, dan berbudi pekerti.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Bahasa Malaysia tidak bernilai di negara sendiri
Ini sebuah kisah yang aku pernah dengar dari seorang rakan suatu ketika dahulu. Dalam sebuah mesyuarat sebuah syarikat di negara Korea, seorang warga asing dari US telah dijemput untuk memberi pembentangan. Sebelum mesyuarat bermula, semua ahli mesyuarat yang berwarga Korea berbual dengan warga US itu dalam bahasa Inggeris. Namun bila bermulanya mesyuarat, ia dijalankan sepenuhnya dalam bahasa ibunda mereka iaitu Korea.


Ketika warga asing itu membuat pembentangannya dalam bahasa Inggeris, akan ada satu penterjemah atau translator yang akan menterjemahkan semula apa yang dituturkan ke dalam bahasa Korea. Dan setiap kali ada pertanyaan dari ahli mesyuarat, ia akan ditanya dalam bahasa Korea, dan penterjemah itu akan translate semula kepada warga asing itu dalam bahasa Inggeris.

Orang2 Korea itu bukannya tidak tahu bertutur dalam bahasa Inggeris, malah mereka faham apa yang dikatakan oleh warga US itu dalam bahasa Inggeris tanpa perlu pun penterjemah untuk translate kepada mereka, namun dalam urusan rasmi semuanya harus menggunakan bahasa ibunda mereka. Kerana apa? Kerana bahasa melambangkan bangsa, identiti, peribadi, maruah dan jatidiri negara mereka dan mereka sangat berbangga dengan bahasa mereka.Bak peribahasa, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Contohnya bila lembu masuk kandang kambing, sepatutnya lembu yang kena mengembek, takkan kambing2 yang kat dalam kandang tu pulak yang kena mengemoo hanya kerana ada seekor lembu masuk dalam kandang mereka? Tapi samalah bila kambing ni keluar pergi ke kandang lembu pula, mereka kenalah mengemoo takkan masih nak mengembek?Sebab tu aku pernah baca dulu kat mana ntah, bila lagu Gangnam Style tiba2 jadi hit dan meletup di seluruh dunia termasuk di US, dia taknak buat lagu Gangnam Style versi English dan memilih untuk kekalkan lagu dalam bahasa Korea kerana begitu bangga dengan bahasa, bangsa dan budaya dia sendiri.Bagaimana pula kita di Malaysia? Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan kebangsaan negara kita. Sekarang bahasa Melayu yang telah dijenamakan semula atau rebrand sebagai bahasa Malaysia sepatutnya menjadi tunjang, maruah dan jatidiri seluruh rakyat Malaysia. Tapi di manakah silapnya, ramai orang bukan Melayu terutama orang2 Cina dan India tidak fasih dalam bahasa Malaysia malah ada yang tak faham dan tak boleh bertutur pun dalam BM. Bagi mereka, asal boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dan bahasa ibunda mereka sudah cukup.Kadang2 bila ada acara2 atau event2, ada pula 4 orang MC atau juruacara majlis yang akan menuturkan dalam bahasa Malaysia, English, Mandarin dan Tamil. Dalam majlis atau mesyuarat2 formal pula tak payah ceritalah, kadang2 ahli dalam mesyuarat tu semua orang Melayu pun, tapi mesyuarat dijalankan dalam bahasa Inggeris. Dan lagi sedih kalau ada je orang Melayu yang tak suka dan tak tahu cakap BM.Tu belum lagi mesyuarat2 yang pada asalnya dijalankan dalam bahasa Malaysia, tapi bila ada pelawat yang merupakan warga asing, terus semua tukar dalam bahasa Inggeris hanya kerana nak menggembirakan dan mengambil hati warga asing tersebut. Tapi yang lebih sedih, bila ada orang Cina atau India dalam mesyuarat tersebut, bukan orang Cina Tanah Besar atau India dari negara India pun, warganegara Malaysia jugak, terus mesyuarat ditukar bahasa dan dijalankan dalam bahasa Inggeris. Sedihkan?Apa sebenarnya nilai bahasa Malaysia? Di manakah kesilapannya bahasa Malaysia seakan2 menjadi bahasa kedua di negara kita sendiri? Ini hanya pandangan peribadi aku, terpulang untuk anda setuju atau tidak. Bagi aku, kesilapan terbesar pemimpin2 dulu selain daripada konsep Jus Soli dalam memberi kerakyatan dan kewarganegaraan adalah dengan mewujudkan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Orang cakap melentur buluh biar dari rebungnya. Sepatutnya mereka disemai dan diajar dengan bahasa Malaysia sejak mereka kecil lagi. Namun apabila masyarakat telah di"pecah dan perintah" sejak kecil lagi malah dididik secara formal dalam bahasa ibunda masing2, bolehkah kita mengharapkan meraka dapat bersatu padu dan membentuk perpaduan yang kuat apabila dah besar kelak? Dan bolehkah kita harapkan agar mereka mencintai bahasa kebangsaan kita kalau dari kecil lagi sudah tidak disemai dengan bahasa Malaysia?Bagi aku tak perlu Sekolah Jenis Kebangsaan, semua sekolah rendah patut hanya ada satu sahaja iaitu Sekolah Kebangsaan di mana semua kaum tak kira la Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Murut, Bidayuh, Orang Asal dan lain2 duduk bersekolah bersama2 serta menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar sepenuhnya. Tapi itu bukan bermakna kita menghalang mana2 kaum untuk mempelajari bahasa ibunda mereka, mereka still boleh belajar samada dalam kelas yang formal ataupun di luar kelas secara tidak formal.Masalahnya sistem pendidikan di negara kita pun caca marba, kejap belajar dalam bahasa Malaysia, kejap bahasa Inggeris (PPMSI), lepas tu bahasa Malaysia balik. Yang jadi mangsa, budak2 sekolah. Di bawah adalah luahan seorang pelajar Cina di facebook Ah Jib Gor yang menjadi mangsa kepada sistem pendidikan di Malaysia. Yang paling menyedihkan, langsung tiada rasa cinta dan bangga kepada bahasa Malaysia malah memandang rendah kepadanya.Negara dah lebih 55 tahun merdeka dan benda ini sudah pun membarah sejak sekian lama. Nak ubah sekarang pun dah tak boleh sebab yang pasti isu perkauman akan dibangkitkan. Nak buat macam mana, nak tak nak, suka tak suka terpaksalah melaluinya juga, cuma rasa agak malu dan kecewa jika dibandingkan dengan negara2 yang begitu mengangkat dan memartabatkan bahasa mereka sendiri tapi di Malaysia bahasa sendiri seperti melukut di tepi gantang. Mereka tidak perlu mengangkat bahasa lain tapi jenama dan teknologi mereka seperti Samsung, LG, Honda, Panasonic, Hyundai, Sony dan lain2, gah di merata dunia.


Bagaimana nak jadi warganegara Malaysia kalau bahasa Malaysia pun tak tahu dan tak nak guna? Adakah semangat 1Malaysia tu dapat dicapai bila masyarakat di Malaysia masing2 mahu bertutur dalam bahasa sendiri dan komunikasi antara kaum berlainan menggunakan bahasa Inggeris? Di manakah nilai jati diri rakyat Malaysia?


Rukun Iman dan Rukun Islam

Rukun Iman, 6 perkara.

Rukun Islam, 5 perkara.
TULISAN KHAT

 

 
 
 

Ciri-ciri Guru Cemerlang


Guru Cemerlang mempunyai ciri-ciri yang berikut dari segi kualiti:

Peribadi: Guru Cemerlang ialah guru yang mempunyai sahsiah yang terpuji, berketrampilan dan berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam serta peka dan prihatin terhadap keperluan pelajar yang dapat menjadi role model kepada warga pendidik.

Pengetahuan dan kemahiran: Gur

u Cemerlang ialah guru yang menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya, menjadi pakar rujuk pengajaran dan pembelajaran, bijak mengurus masa, bahan sumber, alat pengajaran dan pembelajaran, mampu mengenal pasti keperluan dan masalah pembelajaran pelajar serta menyediakan program tindakan susulan, berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang ternologi maklumat dan komunikasi.

Hasil kerja: Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcomes) ke arah membangunkan potensi pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Komunikasi: Guru Cemerlang ialah guru yang memiliki kemahiran komunikasi yang tinggi serta berkemampuan menyampaikan idea dan mesej dengan berkesan dalam pelbagai situasi.

Potensi: Guru Cemerlang ialah guru yang berwawasan, proaktif, mempunyai inisiatif, bersifat responsif dan inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.

Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara: Guru Cemerlang ialah guru yang berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan masing-masing dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan negara.

Falsafah Pendidikan Guru dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Assalamualaikum.

Jika hendak dibandingkan umur saya dengan pengalaman saya dalam bidang pendidikan atau perguruan bukan dekat jaraknya. Bagaimanapun, ada juga yang melontarkan pandangan bahawa penilaian terhadap pengalaman itu sangat subjektif yang mana biarpun seseorang itu telah lama berada dalam satu-satu bidang itu tidak memberi makna bahawa seseorang itu sangat berpengalaman. 

Apa yang memberatkan dan mempertajamkan neraca timbang pengalaman seseorang adalah sejauh mana seseorang itu berhadapan dan mengharungi pengalaman itu. Dengan kata lain, jika seseorang itu sudah lama menjadi guru jika tIdak teruji dan terpikul dengan cabaran dan tanggungjawab sama jugalah seperti seorang guru yang baharu sahaja melaporkan diri pada hari pertama. 

Saya menyeru semua warga pendidik untuk menghayati kedudukan kita dalam Sistem Pendidikan Malaysia moga tidaklah kita terpesong dalam mengemudi bahtera anak bangsa pada hari muka. Bertitik-tolak daripada itu, marilah sama-sama kita menunaikan amanah dan tanggungjawab yang telah terpatri dalam Falsafah Pendidikan Guru dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBNGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Halangan-Halangan Dalam Memartabatkan Bahasa MelayuJika disoroti blog-blog yang menjadi media tumpuan di alam maya, ramai yang menyatakan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa ketujuh paling banyak digunakan di dunia. Dalam Perlembagaan Persekutuan, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan keistimewaannya berbanding bahasa lain dilindungi Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Banyak fungsi dan peranan bahasa ini dalam menjamin kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Selain daripada menjadi bahasa rasmi dan bahasa perantaraan, bahasa Melayu juga menjadi antara faktor penyumbang utama ke arah perpaduan sejagat dan menjadi bahasa ilmu dalam bidang pendidikan. Seperti yang dapat dilihat sekarang, bahasa Melayu merupakan satu-satunya bahasa yang difahami oleh seluruh rakyat Malaysia dan mempunyai kemampunan untuk menyatukan pemikiran seluruh rakyat. Walaupun bahasa ini telahpun menyumbangkan banyak kebaikan kepada negara, namun beberapa halangan timbul dalam usaha untuk terus memartabatkan bahasa kebangsaan ini.


          Antara halangan utama yang dilihat pada hari ini adalah persepsi masyarakat yang melihat bahasa Melayu sebagai bahasa yang tidak maju dan tidak berdaya saing. Mereka sentiasa memandang enteng kepentingan bahasa ini dan lebih cenderung untuk menghormati penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris sebagai penanda aras kehebatan sesebuah negara. Memang tidak dinafikan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa antarabangsa penting dan banyak kebaikannya terutama dalam hal komunikasi dan perhubungan luar serta pendidikan tinggi. Akan tetapi jika kita melihatnya dalam konteks dalam negara, bahasa Melayu ternyata mempunyai kepentingan yang lebih tinggi memandangkan ia adalah bahasa rasmi negara dan penggunaannya sentiasa diutamakan. Adapun bagi sesetengah institusi kerajaan yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi seperti Universiti Islam Antarabangsa disebabkan kepentingan lain yang boleh menyumbang kepada kemenjadian pelajar dan sumbangan terhadap negara. Mana-mana pihak yang fasih berbahasa asing tetapi tidak arif berbahasa Melayu sepatutnya berasa malu dengan keadaan diri mereka kerana bahasa Melayu merupakan identiti penting bagi seorang warganegara sebagaimana yang sering kita katakan sebagai bahasa jiwa bangsa. Tuntasnya, setiap usaha memartabatkan bahasa Melayu perlu memandang aspek masyarakat ini kerana segala usaha tersebut tidak akan mencapai kejayaan jika masyarakat masih memandang bahasa Melayu menurut perspektif yang rendah.


          Selain itu, didapati sikap kerajaan turut menjadi penghalang bagi usaha ini. Kerajaan dilihat lebih berminat untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam nama program-programnya dan dalam singkatannya. Sebagai contohnya adalah Program Transformasi Kerajaan yang menggunakan“Government Transformation Programme” (GTP) sebagai sigkatannya dan begitu juga dengan Program Transformasi Ekonomi (ETP) serta Pusat Transformasi Luar Bandar (RTC). Bagi pencinta bahasa Melayu, ini bukanlah perkara yang boleh dibanggakan walaupun intipati program-program tersebut adalah baik dan hasilnya adalah cemerlang. Kita perlu sedar bahawa hal ini berkaitan dengan jati diri dan identiti bangsa. Jika dahulu kita sibuk mendokong hasrat menyatukan seluruh penduduk dengan bahasa Melayu, mengapa perlu bahasa ini diketepikan dalam nama-nama program yang baik? Sepatutnya singkatan dalam bahasa Melayu perlu diutamakan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan sering mengeluarkan kenyataan tentang usaha memartabatkan bahasa Melayu tetapi kenyataan itu tidak disokong oleh langkah-langkah mereka yang telah menggunakan akronim menurut bahasa Inggeris. Meskipun sesetengah pihak menyatakan hal ini sebagai perkara kecil, ia telah menjejaskan kewibawaan kerajaan sebagai pelindung bahasa kebangsaan. Tidak salah dan tidak dikatakan mundur jika kita menggunakan singkatan singkatan PTK bagi Program Transformasi Kerajaan dan PTLB bagi Pusat Transformasi Luar Bandar. Perlu ditegaskan di sini bahawa pelbagai perancangan kerajaan dalam meninggikan bahasa Melayu tidak akan dikagumi rakyat sekiranya langkah kerajaan sendiri tidak menyokong hasrat itu.


          Dalam pada itu, usaha memartabatkan bahasa Melayu dilihat tidak menyeluruh. Hal ini dikatakan demikian apabila melihat kepada tindakan tidak menyertakan usaha mengembalikan tulisan jawi sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu turut dianggap sebagai antara halangannya. Asalnya bahasa Melayu sejak zaman keagungannya telah menggunakan tulisan jawi, bukannya rumi. Tulisan rumi hanya digunakan sejak bermulanya era penjajahan asing dan penggunaannya semakin meluas selepas tulisan jawi dimansuhkan dan aplikasinya diperkecilkan dalam hal berkaitan agama sahaja seperti dalam buku teks Pendidikan Islam dan teks khutbah Jumaat. Tulisan jawi telah dieksklusifkan kepada golongan agama yang minoriti sahaja tanpa memberikan pendedahan secara berterusan kepada umum yang menjadi majoriti. Akibatnya amat besar, bahasa Melayu kehilangan tulisan asal yang merupakan identiti pentingnya dan terpaksa mengambil tulisan bangsa lain sebagai ganti serta wujudnya golongan yang buta Al-Quran dan buta jawi. Tanpa melibatkan tulisan jawi, usaha memartabatkan bahasa Melayu boleh dikatakan sebagai usaha yang tidak holistik dan tersekat di tengah jalan. Tidak dinafikan ada beberapa pihak yang cuba mempertahankan tulisan jawi ini dengan melahirkan sisipan mingguan dalam akhbar yang bertulisan jawi serta mengadakan pertandingan menulis khat dan tulisan jawi. Namun, usaha mereka tidak bersifat menyeluruh dan berimpak besar. Usaha besar-besaran secara berterusan oleh pihak kerajaan amat diperlukan. Oleh itu, segala macam pelan memperkasakan bahasa Melayu perlulah disertakan dengan jalan bagi mengembalikan semula tulisan jawi dalam bidang penulisannya, bukan dikecilkan skopnya kepada golongan agama sahaja.

          Konklusinya, meskipun pelbagai usaha telah digembleng oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu seperti rancangan Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkasakan Bahasa Inggeris (MBMMBI) di peringkat Kementerian Pelajaran, halangan serta cabaran masih ada. Hal ini dikatakan demikian selepas melihat usaha-usaha yang tidak menyeluruh dan lebih tertumpu kepada beberapa bidang sahaja tanpa dokongan kuat daripada kerajaan melalui dasar-dasarnya dan sikapnya. Marilah sama-sama kita terus berganding bahu dan menjana idea bagaimana jalannya bagi meletakkan bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa yang dihormati dan dipandang tinggi seperti zaman keemasan empayar kesultanan Melayu dahulu. Bahasa ini adalah bahasa kita dan bahasa dunia juga. Oleh itu marilah sama-sama kita menjaganya.

Video ini di rakam dan di buat oleh Tuan Khairul Zulkarnain Hassim. Betapa indahnya tanah para pendidik ini.. yang penting UPSI ada dalam video ni. jom tengok..